Play best casino slots at this site https://onlineslots.money/.

۱۱ مهر , ۱۳۹۴

اطعام در عید غدیر

سوال این است که چرا اطعام در روز غدیر اینقدر ثواب دارد؟ آیا صرفا روایتی است و ثوابی است که خوب است به آن برسیم؟ روایت […]
۱۱ مهر , ۱۳۹۴

چرا امام علی بدعت ها را در زمان حکومتش درست نکرد؟

سوال اینجاست چرا امام علی خیلی از این بدعت هایی که خلیفه ی دوم گذاشت را درست نکرد؟ پاسخ این سوال در قسمتی از جلسه ی […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

ما می توانیم انقلابی باشیم

انقلابی با دیگران متفاوت است؛ متفاوت می اندیشد و متفاوت زندگی می کند کسی که مثل همه فکر می کند، می اندیشد و زندگی می کند، […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

راضی نشدن به حداقل دین

کسی که بتواند انقلابی شود و نشود ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین […]

Best casino live online reviews.