مجموعه سخنرانی با موضوع تفقه در دین و شناخت دین با بیانی جذاب تر و عمیق و دقیق این مجموعه به شما کمک می کند تا از دریچه ای تازه به دین نگاه کنید و به جای دینی که در طاقچه گذاشته می شود و به کار نمی آید پایی پیدا کنید برای آن که خود به شناخت دین حقیقی بروید. بیان جذاب ایشان و در عین حال استناد ایشان به منابع قوی و مستدل و به خصوص تاکید بر روی آثار استاد شهید مطهری این مجموعه را ویژه و جذاب ساخته است.

۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۴

انتظار مطهر

۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

چرا مرگ بر ضد ولایت فقیه؟

چرا بعد از انقلاب شعار ضد ولایت فقیه رایج شد ؟ جواب استاد پناهیان به این سوال با استناد به آیات قرآن خلاصه متن سخنرانی: حسادت […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

راه زندگی

۱۵ نکته انتخاب همسر جلسه اول جلسه دوم   راه زندگی جلسه اول جلسه دوم جزوه قواعد زندگی مشترک
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

آزادی جویی و حریت

– حریٌت؛ فطرت آزادی خواهی دریافت صوت جلسه اول دریافت صوت جلسه دوم دریافت صوت جلسه سوم دریافت صوت جلسه چهارم دریافت صوت جلسه پنجم – […]

Best casino live online reviews.