جلسه ۱

مقدمه ای از انسان شناسی در اسلام و دیگر مکاتب
تاکید بر سخر لکم در قرآن به علت کرامت انسان
کرامت ذاتی و اکتسابی انسان
 

پرسش و پاسخ
تفسیر “انا انزلنا التوراه فیها هدی و النور یحکم به النبیون و الربانیون و الاحبار” در راستای محدود نبودن بحث ولایت فقیه
دسته بندی تعلق ولایت به الله و طاغوت در هر چه غیر خداست اعم از انواع مختلف آن
فلسفه فرستادن پیامبران
تفسیر “و کاین من نبی قاتل معه الربیون کثیرا” در راستای به دنبال حکومت بودن پیامبران
اهمیت امیرالمومنین به رفاه مادی در گزارش های عملکردی خود

 

لینک مستقیم از همین سایت   حجم پائین     حجم بالا

 

 

 

جلسه ۲(انسان و حکومت)

ضرورت حکومت
دسته بندی حکومت ها
نقد دموکراسی به عنوان دیکتاتوری اکثریت
نقد نظام های غیر الهی از نظر حدافلی بودن و جامع نبودن هدف
تفاوت در روش ها برای رسیدن به اهداف در نظام های غیر الهی و الهی
تفاوت در قانون گذار در نظام های غیر الهی و الهی
 
پرسش و پاسخ
جایگاه کرسی آزاد اندیشی در مقابل مناظره یا نظریه پردازی
مبارزه و ضدیت با آمریکا در سخن یا ساختارها و روش ها
نفاق نشانه رشد جامعه، ذلت نفاق در جامعه آخرالزمان
تفاوت معنای اکثریت در نظام الهی و غیر الهی
معنای لا اکراه فی الدین
تبیین احکام حکومتی دین

 

لینک مستقیم از همین سایت     حجم پائین     حجم بالا

 


جلسه سوم (دلایل لزوم تشکیل حکومت در اسلام)

دسته بندی و تعاریف سیاست در نظام الهی و غیرالهی
حکومت انبیای الهی در قرآن
مبارزه با فساد و حکومت های طاغوتی در قرآن
احکام اسلامی در قرآن که نیاز به حکومت دارند
حکومت در سیره پیامبر و ائمه
 
پرسش و پاسخ
بررسی حکومت دینی مسیحی

ارتباط جنبه جمهوریت و اسلامیت نظام
جایگاه دخالت ولی فقیه در حکومت

 

 

لینک مستقیم از همین سایت     حجم پائین     حجم بالا

جلسه چهارم (ولایت در اسلام)
معناشناسی ولایت
ولایت تکوینی و تشریعی و بر تشریع
جایگاه ولایت فقیه در انواع ولایت
قرآن و ولایت
قرآن و رابطه امت با هم و رابطه امت با کفار در جامعه ولایی

ولایت ائمه
علت اصالت اصل ولایت نسبت به بقیه اصول دین
 
پرسش و پاسخ
جایگاه پذیرش عموم در حاکمیت
جایگاه عصمت در حاکمیت
جایگاه ولایت تکوینی و تشریعی در حاکمیت
محدوده ولایت فقیه مخصوصا در امور شخصی
حکومت دینی بدون ولایت فقیه

 

لینک مستقیم از همین سایت    حجم پائین     حجم بالا

 

جلسه ۵

لینک مستقیم از همین سایت   حجم پائین     حجم بالا

 

جلسه ۶

لینک مستقیم از همین سایت   حجم پائین     حجم بالا

 

جلسه ۷

لینک مستقیم از همین سایت   حجم پائین     حجم بالا

 

 

جلسه ۸

لینک مستقیم از همین سایت   حجم پائین     حجم بالا

 

 

 

 

 

۴ خرداد , ۱۳۹۴

صوت جلسات انسان خدا حکومت

 جلسه ۱ مقدمه ای از انسان شناسی در اسلام و دیگر مکاتب تاکید بر سخر لکم در قرآن به علت کرامت انسان کرامت ذاتی و اکتسابی […]
۴ خرداد , ۱۳۹۴

کلام آخر

۴ خرداد , ۱۳۹۴

منابع مطالعاتی بحث انسان خدا حکومت

از بین ۱۲۰ جلد کتاب معتبری که تاکنون پیرامون مباحث «ولایت فقیه» تألیف و چاپ شده (از علمای متأخر و متقدّم)، تعداد ۳۴ جلد کتاب توسط […]
۴ خرداد , ۱۳۹۴

انسان خدا حکومت

Best casino live online reviews.