• پیچیدگی های دوران خاص امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و اهمیت آن برای دوران ما
  • چرا هنوز آمادگی برخورداری از امام مقتدر را نداریم؟

دریافت جلسه اول دوره ی مظلوم مقتدر

۵ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر جلسه اول

پیچیدگی های دوران خاص امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و اهمیت آن برای دوران ما چرا هنوز آمادگی برخورداری از امام مقتدر را نداریم؟ دریافت جلسه اول دوره […]
۴ خرداد , ۱۳۹۴

مظلوم مقتدر

۴ خرداد , ۱۳۹۴

آوینی شناسی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی | جلسه چهارم | بخش دوم

آوینی شناسی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی | جلسه چهارم | بخش دوم شهید آوینی می‌گوید رهبر انقلاب اسلامی کسی بود که اصلا از […]
۴ خرداد , ۱۳۹۴

آوینی شناسی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی | جلسه چهارم +‌فایل صوتی

آوینی شناسی در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی | جلسه چهارم | بخش اول آنچه که روی شبکه جهانی ارتباطات بوسیله تکنولوژی ارتباطات اشاعه پیدا […]

Best casino live online reviews.