این یک قاعده است که گاهی از اوقات باید از عمل شروع کرد. یعنی به جای اینکه معرفت مان زیاد بشود تا عمل مان درست شود تا عملمان درست شود یا اینکه دل مان و انگیزه هایمان را درست کنیم تا عمل مان درست شود. اول باید از عمل شروع کنیم …
یکی از امتیازهای بسیار مهم عمل این است که راحت تر از اندیشه، اعتقادات و گرایش ها قابل کنترل است. اگر انسان بخواهد «فکر» و «قلب» اش را کنترل و اصلاح کند، خیلی سخت است. اما کنترل «عمل» ساده تر است. آنوقت عمل خودش «فکر» و «قلب» انسان را اصلاح می کند. عمل گرایش های ما را تنظیم میکند… تاثیرات عمل بر اندیشه چیست؟
در این جلسات، استاد به تاثیرات عمل بر روی ابعاد دیگر انسان و راه های پرورش و توجه به «عمل»، می پردازند. و مباحث کاربردی و مهمی را در این زمینه مطرح می فرمایند. این بحث علی رغم این که ۲۴ جلسه است به جهت کاربردی بودن آن، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

 

 

۶ خرداد , ۱۳۹۴

اهل عمل

این یک قاعده است که گاهی از اوقات باید از عمل شروع کرد. یعنی به جای اینکه معرفت مان زیاد بشود تا عمل مان درست شود […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

بیان معنوی یک

آثار تربیتی عزای حسین(ع)/ احساسات حسینی / نقد تمدن غرب / اولین قدم برای معرفی دین/ اهل عمل/ ولایت اعظم/ کمی از اسرار ولایت / امام […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های هدایت و تربیت حسینی

حضرت ابالفضل (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/HedayatHoseini01.mp3 حضرت ابالفضل (ع) حضرت ابالفضل (ع) و حر http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/HedayatHoseini03.mp3 امام حسین ع و علی اصغر ع حضرت ابالفضل (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/HedayatHoseini05.mp3 امام علی […]
۶ خرداد , ۱۳۹۴

مرثیه های فرهنگ مهربانی

روضه اسرا http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/FarhangMehrbani01.mp3 روضه اسرا http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/FarhangMehrbani02.mp3 روضه اسرا http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/FarhangMehrbani03.mp3 حضرت زینب و علی اکبر http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/FarhangMehrbani04.mp3 حضرت علی اصغر (ع) http://motaharmedia.ir/kahrizi/OstadPanahian/Product/Sound/neda1/FarhangMehrbani05.mp3

Best casino live online reviews.