• ابعاد حماسه حسینی
  • ۱. بعد معنایی قیام
  • ۲. بعد معنوی قیام
  • باطنی بودن بعد معنوی
  • ۳. بعد احساسات حسینی
 • اولین احساسات حسینی
 • دلایل اهمیت سخن گفتن از احساسات حسینی
  • ۱. انکار ارزش آن در جامعه
  • ۲. افزایش بهره محبان امام حسین از محبت خود
  • ۳. گستردگی و فراگیری احساسات حسینی( آغاز جلسه ۲)

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

احساسات حسینی و اهمیت سخن گفتن از آن

ابعاد حماسه حسینی ۱. بعد معنایی قیام ۲. بعد معنوی قیام باطنی بودن بعد معنوی ۳. بعد احساسات حسینی اولین احساسات حسینی دلایل اهمیت سخن گفتن […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

احساسات حسینی

احساسات حسینی محرم ۸۶ – مسجد دانشگاه تهران هر کسی با حسین (ع) آشنا می شود، نسبت به اباعبدالله احساساتی پیدا می کند که آن را […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

رابطه دین و دنیا

علت پیچیدگی رابطه دین و دنیا دین، برنامه آبادانی دنیا دین، حافظ دنیا مشکلات دنیای غرب در دوری از دین آثار دنیوی برخی از احکام دین […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

رابطه مردم و دنیا

چرا می شود با دین بازی کرد؟ احترام دین به آزادی انسان ها عوارض رعایت کرامت انسان و راهکار دین خواست و حضور مردم، شرط اقامه […]

Best casino live online reviews.