سیاست و معنویت در حماسه حسینی

هیات محبین اهل بیت(ع) -محرم ۸۴

از یک سو آدم تا سیاسی نباشد، نمی تواند با قیام امام حسین(ع) ارتباط وثیق و عمیق برقرار کند و ابعاد اجتماعی قیام اباعبدالله را درک کند، و از سوی دیگر، توجه به ابعاد سیاسی اجتماعی قیام امام حسین(ع)، آدم را سیاسی میکند و باعث درک عمیق تر از حوادث کربلا می شود…
سیاسی بودن یعنی چه؟ یعنی کسی که دردش، درد دیگران است. یعنی کسی که خودخواه نیست… وقتی سیاسی باشی، همه اش به فکر خودت نیستی، نگران آدم ها هستی، سرنوشت مردم برایت اهمیت پیدا می کند…
شجاعت رزمی اباعبدالله الحسین یک درصد شجاعت سیاسی امام حسین است… همانطوری که اوج سیاسی بودن، عشق به مردم است، اوج ایستادگی هم ایستادگی در مقابل مردم است. امام حسین سخت ترین درس سیاسی را به ما داده است، و آن، ایستادگی در مقابل مردم خودش است.
اندیشیدن در عرصه های سیاسی، اندیشیدن در عرصه حیات بشر است. اندیشیدن به اندازه ظرفیت یک جامعه جهانی، روح انسان را بزرگ می کند. کسانی که افکار سیاسی دارند، انسان های بزرگی هستند، روح انسان را بزرگ می کند.
کسانی که افکار سیاسی دارند، انسان های بزرگی هستند، روح بزرگی دارند و این روح بزرگ، زیبائی اش به این برمی گردد که خدا هم در روح های بزرگ جا پیدا می کند…

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست و معنویت در حماسه حسینی

سیاست و معنویت در حماسه حسینی هیات محبین اهل بیت(ع) -محرم ۸۴ از یک سو آدم تا سیاسی نباشد، نمی تواند با قیام امام حسین(ع) ارتباط […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

نقش دوستی با اولیای خدا در تغییر گرایش ها

نقش علم در رسوب زدایی از گرایش ها سختی تغییر گرایش ها تاثیر شرکت در مجالس حسینی در تغییر گرایش ها تاثیر دوستی با اولیای خدا […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سختی محبت ورزی به اولیاء خدا و دلیل آن

خلاصه مباحث گذشته میل به بدها مانع علاقه به خوبی هاست سختی تواضع در مقابل اولیاء خدا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/03_Ehsasat/Ehsasat07.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

ارتباط گرایش ها با یکدیگر و اولویت محبت امام حسین(ع)

اولویت و اولویت گرایش (ادامه بحث جلسه قبل) افزایش اثر محبت با یقین داشتن به اثر آن نسبت گرایش ها و اعتقادات محبت امام حسین یک […]

Best casino live online reviews.