• شجاعت سیاسی و شهادت طلبی در کربلا
  • سیاست و شجاعت در کربلا
  • سیاست و عرفان در کربلا

دریافت صوت جلسه

۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

سیاست و درک ابعاد معنوی و عرفانی کربلا

شجاعت سیاسی و شهادت طلبی در کربلا سیاست و شجاعت در کربلا سیاست و عرفان در کربلا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat04.mp3
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

معنای سیاسی بودن

سیاست یعنی خودخواه نبودن سیاست یعنی دوست داشتن همه آدم ها سیاست یعنی تشخیص و اقدام صحیح دلایل پرداختن به ابعاد سیاسی اجتماعی کربلا ۱. درک […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

چگونه ارتباط قلبی مان را با امام حسین(ع) تقویت کنیم؟

مصائب سیاسی امام حسین توجه به حوادث دردناک کربلا توجه به امامت امام حسین (ع) توجه به بعد شخصیت اخلاقی عاطفی امام حسین (ع) بهتر نیست […]
۱۱ خرداد , ۱۳۹۴

با چه احساسی وارد محرم بشویم؟

با چه احساسی وارد محرم بشویم؟ احساس غالب احساس ترس دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/08_Syasat/Syasat01.mp3

Best casino live online reviews.