• محدوده بحث
  • سه جریان؛ ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی
  • عوارض بحث از ولایت
  • ولایت، موضوعی اجتماعی و فردی
  • رابطه ولایت با محبت
  • تعریف ولایت
  • ولایت گریزی طبیعی
  • ولایت و سرپرستی هایی که الان در جوامع بشری وجود دارد
  • تفاوت ها عامل بوجود آمدن نظام تسخیری
  • ضرورت آموزش مدیریت پذیری در جامعه

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه اول کمی از اسرار ولایت

محدوده بحث سه جریان؛ ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی عوارض بحث از ولایت ولایت، موضوعی اجتماعی و فردی رابطه ولایت با محبت تعریف ولایت […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

کمی از اسرار ولایت

کمی از اسرار ولایت(نشست تخصصی ولایت دانشگاه علوم رضوی نوروز ۸۵ ۱۰ جلسه) این بحث، از جالب ترین و کاربردی تری مباحث پیرامون ولایت است که […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

فلسفه محدود بودن عرض دنیا

چرا عرض دنیا جذابیت دارد محدودیت تکوینی دنیا محدودیت های تشریعی دنیا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/14_AbaadHayat/AbaadHayat09-motaharmedia.mp3
۸ تیر , ۱۳۹۴

مهارت های بازی با حیات دنیا

امکان برد، سرگرمی و هیجان می آورد. با خیال راحت و آرامش با حیات بازی کن محدودیت عرض دنیا، لازمه انجام بازی است دریافت صوت جلسه […]

Best casino live online reviews.