جلسه ۵ پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت

قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟
ظلم نظم یافته
ظلم در نظام سرمایه داری
ترجیح ظلم منظم
استفاده محدود اولیای خدا از ۵ ابزار قدرت مرکزی

  • علت علاقۀ جوان ها به حکومت غربی
  • چرا در قرآن نام ۱۲ امام ما نیامده است؟

نحوه تاثیرگذاری هنر در روح انسان
ضد معجزه های پیغمبر
لزوم استفاده محدود از ابزار تبلیغی، نقد برخی فیلم ها
در غرب، بدون اجازه مردم، علاقه های او را تغییر می دهند
سیاسی کاری و مرز استفاده از آن

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت

جلسه ۵ پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟ ظلم نظم یافته ظلم در نظام سرمایه […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی

جلسه ۴ ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی پاسخ به سوالات مقاومت در برابر تسخیر شدن را باید کاهش داد، یا افزایش؟ آیا رقابت، موجب رشد […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۳ پاسخ به سوالات؛ بسترهای ولایت

پاسخ به سوالات تا چه حد باید تسلیم نظام تسخیری شد؟ آیا ما نباید سعی کنیم مدیر شویم؟ رابطه ولایت و محبت و تفاوت آنها زمینه […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

جلسه ۲ عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن

عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن عوارض یک نظام تسخیری( ۹ عارضه) با این عوارض چه کنیم؟ علت مقاومت طبیعی در مقابل تسخیر شدن […]

Best casino live online reviews.