جلسه نهم علل ولایت گریزی

ادامۀ بررسی برخی آیات قرآن
تبیین ولایت گریزی
۱. ذهنیت غلط و برداشت نادرست نسبت به ولایت

  • چرا خدا در ما گرایش های بد قرار داده، بعد می گوید خوب باش؟
  • بحثی در هدایت استعدادها (چگونه؟)

۲.رفتار ناصحیح بعضی از پیروان ولایت
۳.دون همتی و بلند نظر نبودن
۴.عدم اعتماد به امر خدا
۵.سوء ظن به ولی خدا

  • یشه های سوء ظن به ولی خدا
  • ریشه های تاریخی عدم اعتماد به حضرت علی(ع)

۶. کمبود معنویت و تمایل به کفار
۷.کمبود معنویت و تنفر از حق
۸. حسادت
۹. جهالت
۱۰. خودخواهی
۱۱. کورکورانه

دریافت صوت جلسه

۸ تیر , ۱۳۹۴

علل ولایت گریزی

جلسه نهم علل ولایت گریزی ادامۀ بررسی برخی آیات قرآن تبیین ولایت گریزی ۱. ذهنیت غلط و برداشت نادرست نسبت به ولایت چرا خدا در ما […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن

جلسه هشتم علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن ادامۀ بحث مظلومیت ولی ۱. آیۀ الرکسی ۲. سوره مومنون: رئیس بودن پیامبران، مشکل تمام مخالفین پیامبران ۳. […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

عوامل مظلومیت ولی

جلسه هفتم عوامل مظلومیت ولی مروری بر آثار رعایت کرامت انسانی توسط مرکز قدرت آزادی در حکومت ولایی و به بردگی کشیدن انسا نها در غرب […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

پیچیدگی اداره انسان ها

جلسه ۶ پیچیدگی اداره انسان ها روش های کنترل ظلم توجه به دو نوع ظلم در جهان امروز ظلم پنهان بحثی در «روش های تاثیرگذاری» در […]

Best casino live online reviews.