تعریف صحیح مفاهیم انسانی
تعریف منافقانه مفاهیم انسانی در جهان امروز
تعریف دین از مفاهیم انسانی و ملاک آن
تعریف محبت و دل شناسی کار کیست؟
رابطۀ احکام دین و حراست از دل
برای حراست از دل چه چیزهایی باید بدانیم؟
۱. راههای تأثیرگذاری بر دل
۲. راههای شناسایی وضعیت دل
۳. ارزش دل
نتیجه حراست از دل: آبادی دنیا و آخرت
بی دینی یعنی قصاوت قلب داشتن
دریافت صوت جلسه

۳ شهریور , ۱۳۹۴

جلسه ۱ جایگاه دل

تعریف صحیح مفاهیم انسانی تعریف منافقانه مفاهیم انسانی در جهان امروز تعریف دین از مفاهیم انسانی و ملاک آن تعریف محبت و دل شناسی کار کیست؟ […]
۳ شهریور , ۱۳۹۴

امام دل

(قم هیئت محبین اهل بیت(ع) فاطمیه ۸۱ ۵ جلسه) معرفی بحث اگر گوهر مرکزی دین محبت است، و اگر دین مال انسان است، پس انسان هم […]
۳ شهریور , ۱۳۹۴

ولایت گریزی پنهان

معرفی بحث بعضی ها به ظاهر ولایت پذیر هستند ، اما چون نظام تسخیری دنیا را نپذیرفته اند، دچار ولایت گریزی پنهان می شوند… ولایت و […]
۸ تیر , ۱۳۹۴

نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران

جلسه دهم نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران وضعیت جامعۀ بشری رسالت هنرمندان ما رسالت دولت ما چند مثال در نقد نظام غرب عوارض انسانی نظام […]

Best casino live online reviews.