لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره
رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟

  • دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر
  • دید صحیح از رفتارهای تعجب برانگیز پیامبر
  • عظمت مقام پیامبر را در رفتارهای ایشان باید در نظر بگیریم
  • تواضع داشتن در برخورد با سیره
  • تکبر داشتن نسبت به اولیاء خدا و نتایج آن
  • معرفت، نتیجۀ تواضع
  • نقش محرم و روضه در افزایش تواضع نسبت به اهلبیت

دریافت صوت جلسه

۷ شهریور , ۱۳۹۴

برخورد صحیح با سیره

لذت معنوی، یکی دیگر از فوائد مطالعه سیره رفتارهای عادی و تعجب برانگیز پیامبر را چگونه ببینیم؟ دید صحیح از رفتارهای عادی پیامبر دید صحیح از […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

چگونه از سیره الگوپذیری صحیحی داشته باشیم؟

نمی توان عین پیامبر عمل کرد تفکر و دل سالم داشتن، لازمۀ الگوپذیری صحیح از سیره الگوپذیری های ظاهری غلط و متعصبانه اهمیت تفکر برای الگوپذیری […]
۷ شهریور , ۱۳۹۴

عظمت سیره نبوی

أسیر بسیره جدی و أبی پیام به آیندگان سختی های سیره نبوی نقد نظریه هایی درباره دلیل رفتار پیامبر با منافقین دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/09_MehrVaGhahr/MehrVaGhahr04.mp3
۷ شهریور , ۱۳۹۴

سهل گیری و سخت گیری در سیره نبوی و قیام اباعبدالله(ع) (قهر نبوی)

تفاوتی میان سیره اهلبیت وجود ندارد عطوفت و سهل گیری رسول خدا عطوفت و سادگی، قسمت غالب سیره تفاوت کیاست و زرنگ بازی در سیره بزرگان […]

Best casino live online reviews.