درس های جدید عاشورا
خودسازی از درسهای کربلا
کربلا تجلیگاه فضائل
ایثار مهمترین درس کربلا
ذکر مصیبت: کربلا، اوج ایثار

دریافت صوت جلسه

۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

ایثار مهمترین درس کربلا

درس های جدید عاشورا خودسازی از درسهای کربلا کربلا تجلیگاه فضائل ایثار مهمترین درس کربلا ذکر مصیبت: کربلا، اوج ایثار دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/16_AvvalinFazilat/AvvalinFazilat03-motaharmedia.mp3
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

کربلا، درس زندگی

ویژگیهای خاص دعوت حسینی سیره حسینی برای خوب زندگی کردن ترس دشمن از آمدن کربلا به متن زندگی شهدای کربلا، الگوی زندگی اصلاح جامعه با سیره […]
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

فضایل محرم

شباهتهای ماه رمضان و محرم شباهت کعبه و کربلا کرم و لطف امام حسین(ع) ذکر مصیبت؛ حکایت رسیدن به کربلا دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/16_AvvalinFazilat/AvvalinFazilat01-motaharmedia.mp3
۱۰ شهریور , ۱۳۹۴

اولین فضیلت، آخرین امت

(هیئت نور محرم ۸۳ ۱۱ جلسه) معرفی بحث ایرانی ها در طول تاریخ نشان داده اند که باهوش ترین و با احساس ترین قوم هستند،… و […]

Best casino live online reviews.