. زنده بودن مکان و زمان و ماندگاری تاثیر اعمال ما بر آنها
۲. تاثیر اعمال ما بر جسم ما
۳. فرصت استثنایی محرم به واسطه تاثیر امام حسین(ع) در عالم

دریافت صوت جلسه

۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

فرصت محرم

. زنده بودن مکان و زمان و ماندگاری تاثیر اعمال ما بر آنها ۲. تاثیر اعمال ما بر جسم ما ۳. فرصت استثنایی محرم به واسطه […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

زندگی در بستر شهادت

(مسجد حضرت زینب(س) محرم ۸۴ ۹ جلسه) شهادت طلبی، فرار از یک زندگی خراب نیست، شهادت فدا کردن یک زندگی زیبا است . زندگی هدیه خدا […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

نماز، بزرگترین استاد

نیاز به استاد و نقش او در راهنمایی انسان نماز، بزرگترین استاد نماز، تمرین استقلال دریافت صوت جلسه http://motaharmedia.ir/uploads/panahian/bayane1/17_Namaz/Namaz05-motaharmedia.mp3
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

نماز، تنظیم کننده روح

نماز، تنظیم کننده روح آدمی رعایت ادب، قدم اول نماز بی ادبی در میان مسیحیان اروپا گرفتن ادب از مسیحیان، ریشۀ جنایت های اسرائیل بی ادبی […]

Best casino live online reviews.