دلایل محترم بودن زندگی

 1. زندگی، محل رؤیت نشانه های خدا است
 2. زندگی، هدیه خدا به ما است
 3. آینده عجیب زندگی
 4. زندگی، ظرفی برای زنده بودن

ویژگی های زندگی آخرت و زندگی دنیا

 • رابطه اعمال دنیا بر چگونگی آخرت
 • مرگ، قسمتی از زندگی است
 • باور مرگ، زندگی را اصلاح می کند
 • تلویزیون قدرت تمرکز را از آدم م یگیرد
 • اثر منفی موسیقی بر اراده
 • کوتاه بودن زمان این دنیا، تحمل مشکلات را آسان می کند
 • توجه به فانی بودن زندگی دنیا، لذت را معقول میکند

دریافت صوت جلسه

۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

احترام گذاشتن به زندگی

دلایل محترم بودن زندگی زندگی، محل رؤیت نشانه های خدا است زندگی، هدیه خدا به ما است آینده عجیب زندگی زندگی، ظرفی برای زنده بودن ویژگی […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه زندگی و مرگ

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن برخی ایرادات تولیدات تلویزیونی فلسفه حرمت برخی گناهان بی توجهی به فلسفه تحریم قمار در برخی از مسابقات تلویزیون […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

زیبایی زندگی

برداشت های بد از شعارهای عاشورا دادن جانِ بی ارزش، ارزشی ندارد زیبایی زندگی، منافاتی با بی علاقگی به دنیا ندارد زیبایی های زندگی در عاشورا […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

ارزش زندگی

زندگی در مکتب امام حسین(ع)، بی ارزش نیست تجربه بهترین زندگی زیر سایه حکومت امام زمان (عج) زندگی غربی، بهترین زندگی ها نیست برداشت غلط از […]

Best casino live online reviews.