Play best casino slots at this site https://onlineslots.money/.

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن
برخی ایرادات تولیدات تلویزیونی

  • فلسفه حرمت برخی گناهان
  • بی توجهی به فلسفه تحریم قمار در برخی از مسابقات تلویزیون
  • پایین بودن سطح معرفتی کارگردانان ما
  • فقدان حکمت در تولیدات تلویزیون
  • برنامه های تلویزیون مردم را برای ماهواره آماده م یکند
  • انتقاد ما، از کارهای خوب صدا و سیما است
  • کارگردانان ما

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن
چه کسانی راحت از زندگی دست برم یدارند؟
راه چشم و دل سیر شدن
راه های اصلاح زندگی

  1. اصلاح نگاه به زندگی
  2. شناختن خصوصیت های زندگی

شناخت زندگی این دنیا
زندگی محل رؤیت نشانه های خدا و عطشناک شدن برای آن دنیاست

دریافت صوت جلسه

۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

رابطه زندگی و مرگ

امام حسین(ع) و درس خوب زندگی کردن برخی ایرادات تولیدات تلویزیونی فلسفه حرمت برخی گناهان بی توجهی به فلسفه تحریم قمار در برخی از مسابقات تلویزیون […]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۴

زیبایی زندگی

برداشت های بد از شعارهای عاشورا دادن جانِ بی ارزش، ارزشی ندارد زیبایی زندگی، منافاتی با بی علاقگی به دنیا ندارد زیبایی های زندگی در عاشورا […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

ارزش زندگی

زندگی در مکتب امام حسین(ع)، بی ارزش نیست تجربه بهترین زندگی زیر سایه حکومت امام زمان (عج) زندگی غربی، بهترین زندگی ها نیست برداشت غلط از […]
۱۱ شهریور , ۱۳۹۴

فرصت محرم

. زنده بودن مکان و زمان و ماندگاری تاثیر اعمال ما بر آنها ۲. تاثیر اعمال ما بر جسم ما ۳. فرصت استثنایی محرم به واسطه […]

Best casino live online reviews.