مروری بر مباحث گذشته
ولایت گریزان با معجزه هم ولایت پذیر نمی شوند
بهانه های ولایت گریزان در قرآن
امتحان ولایت یک امتحان شفاهی و حضوری است
ریشۀ ولایت گریزی در وجود انسان

  • فطرت انسان ولایت غیر خدا را نمی پذیرد
  • طبیعت ولایت ستیز انسان، بستری برای امتحان ولایت پذیری

شخصیت شناسی ولایت گریزان
ایمان به طاغوت و نتایج آن

  • رهایی از ولایت طاغوت
  • طغیان گری و طغیان زدگی نتیجۀ پذیرش ولایت طاغوت

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

دشواری طبیعی ولایت پذیری و نتایج طبیعی پذیرش ولایت طاغوت

مروری بر مباحث گذشته ولایت گریزان با معجزه هم ولایت پذیر نمی شوند بهانه های ولایت گریزان در قرآن امتحان ولایت یک امتحان شفاهی و حضوری […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

ریشه یابی پدیده نفرت از ولی خدا

جلسه ۵ ریشه یابی پدیده نفرت از ولی خدا مقدمه « پیش نیازهای رهایی از ولایت طاغوت » درک چگونگی شکل گیری مفهوم ولایت در جامعه […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت

جلسه ۴ نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت مقدمه « ولایت؛ اولین و مهم ترین موضوعی که باید به آن بپردازیم » نظام تسخیری؛ خاستگاه […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

قرآن و ریشه یابی روحی- روانی ولایت ستیزی

جلسه ۳ ولایت ستیزی؛ یک جریان دائمی در تاریخ دلایل اولویت نگاه به ولایت از بعد روانی ویژگی های روحی- روانی ولایت گریزی و ولایت پذیری […]

Best casino live online reviews.