جلسه ۵

عمیق تر شدن لذت های جوانی با اکتساب صفات پیری
اقرار به فانی شدن، یکی از صفات پیری
ثمرات اقرار به زمان و فانی شدن در جوانی

  1. عبور از شادی های بیهوده
  2. تعادل در غم و شادی
  3. آمیختن درایت پیری با شور جوانی
  4. اقتدار پیری در دوران جوانی

دریافت فایل pdf جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

ثمرات درک فناپذیری در جوانی « المقرّ للزّمان »

جلسه ۵ عمیق تر شدن لذت های جوانی با اکتساب صفات پیری اقرار به فانی شدن، یکی از صفات پیری ثمرات اقرار به زمان و فانی […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

چگونگی بد شدن انسان ها

جلسه ۴ نشاط فراوان، راه غلبه بر مشکلات بیان مشکلات طبیعی دنیا در آغاز نامه لزوم داشتن شادی و نشاط فراوان در برابر مشکلات عبد دنیا […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری

جلسه ۳ اثر تربیتی توجه به طبیعت پذیری باید این نامه را چشید حکمت شروع نامه با بیان تلخی های پیری ساده بودن درک پیری نسبت […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه»

موعظه، راهی برای احیای دل «أحیِ قلبک بالموعظه» دین و تمایلات انسان ناسازگاری تمایلات انسان با دین، یک نگرش انحرافی هر گفتمانی ادبیاتی دارد ضرورت طرح […]

Best casino live online reviews.