جلسه ۹ زنده کردن دل با موعظه

چند نکته

  • ذکری به نام موعظه و نصیحت
  • مطالعه متن: جزءنگری یا کل نگری؟
  • برخی ویژگی های نامه ۳۱

موعظه و دل

  • موعظه و حقیقت مبارزه با نفس
  • لزوم تقاضای موعظه
  • شاخص های زندگی دل

تناسب آخرت با خواسته ها و حقیقت انسان
فایل pdf سرفصل ها

دریافت صوت جلسه

 

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

زنده کردن دل با موعظه

جلسه ۹ زنده کردن دل با موعظه چند نکته ذکری به نام موعظه و نصیحت مطالعه متن: جزءنگری یا کل نگری؟ برخی ویژگی های نامه ۳۱ […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت مشکلات و راه برخورد با آنها

جلسه ۸ قاعده مندی زندگی انعکاس قواعد زندگی در بیان اوصاف پیری و جوانی درک بهنگام قواعد زندگی، شرط موفقیت مشکلات زندگی، واقعیت حتمی حکمت مشکلات […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

راهکار دست یابی به آرزوها

جلسه ۷ شیوه مؤثر سخن گفتن با جوان خود جوان باید کاری کند رفتار طبیعی، عامل ناکامی در آرزوها زندگی معمولی، نتیجه رفتار معمولی و طبیعی […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

آرزو مهم ترین و اولین خصلت جوانی

جلسه ۶ عبور از تلخی ظاهری، راه رسیدن به شیرینی حقیقی آرزو و جوانی تناسب جوانی و دین داری معنا، اقسام و کارکرد آرزو معنای آرزو […]

Best casino live online reviews.