جلسه ۱۵

امر به معروف، راهی برای خودسازی
شیوه برخورد با نامه ۳۱
جوانی و آرمان طلبی

  • آرمان، لازمه جوانی
  • غلو، خطر بزرگ آرمان
  • سعۀ صدر، نتیجه آرمان بزرگ
  • جوان بی آرمان، جوان مطلوب غرب
  • محدود نشدن، لازمۀ آرمان

نکاتی درباره سه دستور اجتماعی مهم

  • اهمیت دوری از فاعل منکر
  • جهاد به اندازه حق خدا
  • سرزنش جو، سد راه خدا

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

جوان و آرمان

جلسه ۱۵ امر به معروف، راهی برای خودسازی شیوه برخورد با نامه ۳۱ جوانی و آرمان طلبی آرمان، لازمه جوانی غلو، خطر بزرگ آرمان سعۀ صدر، […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

حکمت و نورانیت دل

جلسه ۱۴ حکمت و نورانیت دل دل زنده نیازمند نور است نور و دل دیدن زیبایی ها و زشتی با نور رفع خستگی دل با نور […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین»

قوی کردن دل با یقین «قوه بالیقین» علائم قوت دل تأثیرناپذیری از عوامل نامطلوب بیرونی مهار دل از درون تلقین، تمرینی برای مهار دل محبت، سرمای […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

تأملی در مفهوم« زهد »؛ معانی، ریشه ها، فواید

جلسه ۱۰ اعتبار دوباره دین در زمانه ما زهد، تکرار بی ملال بدی ها را با « زهد » بمیران معنا و مراتب زهد معنای زهد […]

Best casino live online reviews.