مشخصه های سلامت دل

  • ضرورت پرورش دل
  • تعادل خواسته، شاخص سلامت دل
  • نقش مهربانی و موعظه در تعادل دل

موعظه گرفتن

  • از انسان ها
  • از زمانه

نشست و برخاست با موعظه کنندگان
خود را به موعظه های خدا بسپارید

دریافت صوت جلسه

۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

موعظه، عاملی برای سلامت و حیات دل

مشخصه های سلامت دل ضرورت پرورش دل تعادل خواسته، شاخص سلامت دل نقش مهربانی و موعظه در تعادل دل موعظه گرفتن از انسان ها از زمانه […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

غیر صبور باید خود را وادار به صبر کند

غیر صبور باید خود را وادار به صبر کند علامت های سه گانه صبر در روایت پیامبر(ص) کسل نشدن عصبی نشدن از خدا شاکی نشدن تمرین […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۲)

فهم و تفقه در دین (۲) فهم بالاتر از علم است اقسام انسان ها در مواجهه با علم سالم دل بیماردل جهل اکتسابی مختصات رفتاری جاهلان […]
۲۶ شهریور , ۱۳۹۴

فهم و تفقه در دین (۱)

جلسه ۱۶ سه صورت تفقه در دین تفقه در دین و ذائقه و روحیۀ انسان علوم و آثار تربیتی آنها گزاره های دینی، عامل جامعیت و […]

Best casino live online reviews.