Play best casino slots at this site https://onlineslots.money/.

(مشهد سالن همایش های صدا و سیما ۸۸ یک جلسه)

معرفی بحث
اولین نکته ای که زوجین باید به آن توجه کنند این است که بعد از عقد و تشکیل زندگی «هیچ وقت به همسری که انتخاب کرده اید شک نکنید». در روایت داریم یکی از مقدرات الهی که به سادگی قابل تغییر نیست، بحث ازدواج است.
مشکلات زندگی نباید باعث تردید ما در انتخابمان شود . این خیال خامی است که انسان فکر کند، نباید مشکل داشته باشد. اینکه بعضی ها نادانی می کنند و در اثر کوچکترین مشکلی که در زندگی پیش می آید یا در اثر کوچکترین هوسی که به دلشان راه پیدا می کند، نسبت به اصل انتخاب تردید می کنند، از ترفندها و زیرکی های بسیار ناجوانمردانۀ شیطان است.
ما می توانیم از زندگی مشترکمان «حداکثرِ بهره وری» و یا «حداقلِ بهره وری» را داشته باشیم. بسیاری از ضعف ها یی که مردان جامعه دارند ، بسیاری از ضعف هایی که خانم ها در زندگی فردی و اجتماعی خود دارند ، به خاطر این است که زندگی خانوادگی آنها در اوج بهره برداری نیست. خانواده موفق ، خانواده ای است که در اوج بهره وری است و اوج بهره وری به سادگی پدید نمی آید؛ اوج بهره وری با برنامه ریزی به دست می آید.

فهرست
رویکرد مناسب برای داشتن زندگی آرام و متعادل
ازدواج، انتخابی آسمانی

  • در انتخاب خود، شک نکنیم
  • مشکلات زندگی باعث تردید ما در انتخابمان نشود

زندگی حداکثری- زندگی حداقلی
کلید طلایی رسیدن به زندگی حداکثری
غرب و انکار کلید طلایی
است نه رشد دادن دیگری « من » زندگی، محلّی برای رشد
اصلی ترین کار برای رشد فرهنگ تقویت و اصلاح بنیاد خانواده

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

انتخاب آسمانی و زندگی مشترک

(مشهد سالن همایش های صدا و سیما ۸۸ یک جلسه) معرفی بحث اولین نکته ای که زوجین باید به آن توجه کنند این است که بعد […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

چهار اصل بر ای افزایش محبت در زندگی مشترک

(مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) ۸۸ یک جلسه)معرفی بحث نکتۀ بسیار زیبا و مهم در باب محبت این است که ما می توانیم […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

کلید طلایی زندگی مشترک

 مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) -سال هشتاد و هشت- یک جلسه معرفی بحث یکی از راه های پایداری و عمیق شدن محبت این […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

مجموعه کلید طلائی زندگی مشترک

مجموعه کلید طلایی زندگی مشترک خرید اینترنتی در فروشگاه بیان معنوی کلید طلایی زندگی مشترک چهار اصل بر ای افز ایش محبت در زندگی مشترک انتخاب […]

Best casino live online reviews.