کسی که بتواند انقلابی شود و نشود
ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید
انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین
خداوند، حداقل ظرفیت ها را هم گاهی با امتحان، به سختی تکان می دهد
مظلومیت اهل بیت علاوه بر اعتلای حداکثری ها، م ی تواند موجب نجات حداقلی ها شود
فاطمۀ زهرا(س) دستش را داد تا دست حداقلی ها را هم بگیرد

دریافت صوت جلسه

۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

راضی نشدن به حداقل دین

کسی که بتواند انقلابی شود و نشود ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

نظام جمهوری اسلامی، پایگاه انقلاب ماست، نه پایان انقلاب

زندگی انقلابی جمع بین فردیت گرایی و اجتماع گرایی یک انقلابی عارف، صددرصد به فکر خود و قیامت خودش است یک انسان انقلابی، تمام وجودش وقف […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

قدرت حقیقی در قلب یک انسان انقلابی

نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن لذت انقلابی بودن قدرت حقیقی در قلب یک انسان معنای انقلابی بودن بعد از […]
۲۸ شهریور , ۱۳۹۴

شیرینی انقلابی بودن

جلسه اول امروز« شیرینی انقلابی بودن» بیش از هر زمانی درک می شود تلاش برای دفن «انقلابی بودن» در تاریخ زندگی ای که ذاتاً با انقلابی […]

Best casino live online reviews.