امام صادق(ع): خداوند عز و جل به وسيله آنچه به مردم داده و به آنها شناسانده، برايشان اقامه ي حجت کرده است.

۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

فریضه علم، کلید فرائض دیگر

۸. کدام علم، علم اسلامی است؟! من که شیمی می خوانم و فیزیک، به دنبال مهندسی هستم و علوم می توانم دلم را خوش کنم که […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

بینش و رفتار اجتماعی و فردی

بینش و رفتار اجتماعی و فردی ۴.از عوامید یا از خواص؟ ریشه فسادهای اجتماعی را در کجا باید جستجو کرد؟ در خانه های عوام یا در […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

وظیفه در عصر غیبت

۱.چرائی و چگونگی مطالعه آثار شهید مطهری خیری در دین بدون فهم نیست. امام علی(ع) تفقه، وظیفه شیعه در عصر غیبت و راه نجات از بلایای […]

Best casino live online reviews.