امام صادق(ع): خداوند عز و جل به وسيله آنچه به مردم داده و به آنها شناسانده، برايشان اقامه ي حجت کرده است.

۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۴

انتظار مطهر

۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

آزادی جویی و حریت

– حریٌت؛ فطرت آزادی خواهی دریافت صوت جلسه اول دریافت صوت جلسه دوم دریافت صوت جلسه سوم دریافت صوت جلسه چهارم دریافت صوت جلسه پنجم – […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

عشق، محبت و پرستش

بحث علمی عشق؛ آثار عشق دریافت صوت جلسه – رسانا بودن عشق مجازی به حقیقی دریافت صوت جلسه راه های محب یا محبوب خدا شدن دریافت […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

هنر، موسیقی، خدا

۲۶. فطرت زیبایی دوستی آنچه با هدف تناسب داشته باشد، زیباست حتی اگر مصیبت باشد: ما رایت الا جمیلا(حضرت زینب علیه السلام) برنامه های تشریعی و […]

Best casino live online reviews.