۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

چرا مرگ بر ضد ولایت فقیه؟

چرا بعد از انقلاب شعار ضد ولایت فقیه رایج شد ؟ جواب استاد پناهیان به این سوال با استناد به آیات قرآن خلاصه متن سخنرانی: حسادت […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

راه زندگی

۱۵ نکته انتخاب همسر جلسه اول جلسه دوم   راه زندگی جلسه اول جلسه دوم جزوه قواعد زندگی مشترک
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

آزادی جویی و حریت

– حریٌت؛ فطرت آزادی خواهی دریافت صوت جلسه اول دریافت صوت جلسه دوم دریافت صوت جلسه سوم دریافت صوت جلسه چهارم دریافت صوت جلسه پنجم – […]
۲۲ اسفند , ۱۳۹۳

عشق، محبت و پرستش

بحث علمی عشق؛ آثار عشق دریافت صوت جلسه – رسانا بودن عشق مجازی به حقیقی دریافت صوت جلسه راه های محب یا محبوب خدا شدن دریافت […]

Best casino live online reviews.