مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) -سال هشتاد و هشت- یک جلسه

معرفی بحث

یکی از راه های پایداری و عمیق شدن محبت این است که محبت، خود خواهانه نباشد. البته این حرف بیشتر جنبۀ شعاری دارد. برای عملی کردن این راه حل ، یک قاعده وجود دارد که از آن تحت عنوان قاعده «مثلث طلایی» یاد می کنیم. اگر دو نفر، هر دو عاشق و دل داده یک موجود با عظمت باشند، به نحو ی که آن موجود با عظمت دلِ این دو را برده باشد و خودخواهی را از این دو گرفته باشد، در این صورت آن دو به همدیگر علاقه ای پایدار و ماندگار و عمیق پیدا خواهند کرد. این موجود با عظمت در درجۀ اول خداوند است و در درجه بعد،اولیاء خداوند. اما طبیعتاً محبت اهل بیت(ع) برای ما قابل دسترس و نزدیک تر است.
یک سفارش دیگر به زوجین که از آن به کلید طلایی زندگی مشترک یاد می کنیم «ریاست حقوقی با مرد باشد؛ ریاست عاطفی با زن» آقایان باید مواظب باشند دلِ خانم را نشکنند، خانم ها باید مواظب باشند غرور مرد را نشکنند. به تعبیر دیگر، اطاعت زن از مرد و محبت کردن مرد به زن، تعادل بخش روح این دو نفر و در نتیجه تعادل بخش زندگی است. به علاوه این کلید طلایی در تربیت فرزندان بسیار مهم و سازنده است.

فهرست
مثلث طلایی محبت

  • محبت باید غیر خودخواهانه باشد
  • قاعده مثلث طلایی چیست؟
  • چه کنیم تا دوستمان داشته باشند؟

نیاز به « نور » در زندگی

  • چه موقع می فهمیم که به نور نیاز داریم؟
  • در متعادل بودن زندگی « نور » نقش

کلید طلایی خوشبختی (نکته ای راهبردی- کاربردی برای خوشبختی(

  • کلید طلایی ریاست حقوقی با مرد باشد؛ ریاست عاطفی با زن
  • نه اطاعت مطلق است نه محبت
  • اطاعت از سر محبت
  • ضرورت حفظ ریاست حقوقی مرد

کاربرد کلید طلایی در تربیت فرزند
نصیحت آیت الله العظمی بهجت) ره) به یک زوج جوان
در شیرین ترین لحظه هایتان به یاد امام حسین(ع( باشید
فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.