(مشهد همایش زوج های جوان حرم امام رضا(ع) ۸۸ یک جلسه)
معرفی بحث

نکتۀ بسیار زیبا و مهم در باب محبت این است که ما می توانیم محبت را افزایش دهیم و «ظرفیت» خودمان را برای دوست داشتن بالا ببریم. زندگی مشترک، عرصۀ خوبی برای تمرین محبت و صاحب دلی می باشد. با اینکه زندگی مشترک با محبت آغاز می شود اما بسیاری از انسان ها هستند که در وادی محبت، تنبل هستند. آنهایی که ذلیل محبت هستند و قدرت کنترل و افزایش محبتشان را ندارند در زندگی نمی توانند موفق باشند و در ارتباط با محبت، دچار شکست می شوند.
زوجین باید برای افزایش محبت، برنامه ریزی کنند. چهار اصل مهم برای افزایش محبت عبارتند از: ۱.مبارزه با نفس ۲.محبت کردن به جای محبت دیدن ۳. اصل طلایی افزایش محبت: محبوب برتر و مشترک ۴. آقا «دل» خانم را نشکند؛ خانم «غرور» آقا را (کلید طلایی زندگی مشترک(اهل محبت، در عروسی هایشان یادی از امام حسین(ع) می کنند. معلوم است آدم در عروسیش یاد دوست داشتنی هایش می کند و ما بزرگترین دوست داشتنی مان، اباعبدالله الحسین(ع) است.

فهرست
تجربۀ محبت در طول زندگی
«کنترل » و «افزایش » محبت دست خود ماست
زندگی مشترک، عرصۀ تمرین محبت و صاحبدلی

  • تنبلی در امر محبت و اثرات آن
  • برکات وجود محبت بین زن و شوهر

برنامه ریزی زوجین برای افزایش محبت
چهار اصل برای افزایش محبت

  • مبارزه با نفس
  • محبت کردن به جای محبت دیدن
  • اصل طلایی افزایش محبت محبوب برتر و مشترک
  • آقا «دل» خانم را نشکند؛ خانم «غرور» آقا را (اصل اختصاصی زوجین(

اهل محبت، در عروسی هایشان یادی از امام حسین (ع) می کنند.

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.