کمی از اسرار ولایت
(نشست تخصصی ولایت دانشگاه علوم رضوی نوروز ۸۵ ۱۰ جلسه)

این بحث، از جالب ترین و کاربردی تری مباحث پیرامون ولایت است که مستقل از بحث های نظری پیرامون ولایت، به توصیف کارکرد عینی و عملی ولایت، به مفهوم عام آن، در جامعه می پردازد:
داستان حیات بشر از اینجا آغاز شد که بین آدمها تفاوت هست و این تفاوت ها باعث وابستگی آدمها به یکدیگر می شود و موجب می شود انسان ها یکدیگر را به تسخیر در بیاورند… و به این ترتیب نظام تسخیری پدید می آید . این نظام تسخیری رازهایی دارد، و اصل راز ولایت هم برمی گردد به وجود همین نظام تسخیری و عوارض آن…
در مورد ولایت معمولا به این پرداخته می شود که چه کسی بر ما ولایت دارد؟ و چرا؟ اما ما می خواهیم به خود ولایت بپرد ازیم: ولایت چه فایده و خاصیتی دارد؟… مهمترین کار ولایت تامین استقلال و آزادی انسان ها است…
برخی از موضوعات مورد اشاره عبارتند از : فرهنگ مدیریت پذیری، راه های کنترل عوارض نظام تسخیری ، ملاکهای استفاده از ابزار قدرت، عوامل مظلومیت ولی، علل ولایت گریزی، نقد برخی فیلم و سریال ها،…

Best casino live online reviews.