(حرم مطهر امام رضا(ع) تابستان ۸۵ آغاز ماه رجب ۵ جلسه)
از جمله پرطرفدارترین و کاربردی ترین مباحثی است که تاکنون ارائه شده است.
معرفی بحث
راه ساده خواندن یک نماز خوب چیست؟ مهمترین ویژگی یک نماز خوب چیست؟ چگونه نماز بخوانیم تا از نماز لذّت ببریم؟ چرا نماز در ما تاثیر نمی گذارد؟ نماز ما چه اشکالی دارد؟… و مهمترین راه ترویج نماز چیست؟

خرید اینترنتی در فروشگاه بیان معنوی

Best casino live online reviews.