مروری بر ریشه های واقعه کربلا- محرم ۸۵- ۹ جلسه
بر خلاف آنچه مشهور است، پیامبر (ص) در میان ملتی عقب افتاده نسبت به ملت های دیگر ظهور نکردند. بلکه
پیامبر در میان میراث بران فرهنگ پیامبران پیشین ظهور کردند که گرچه از آن فرهنگ ناب فاصله گرفته بودند، و نیز با اعراب بادیه نشین بی فرهنگ آمیخته شده بودند، اما همچنان آن بخش اصیل و شهرنشین عرب، از دیگر ملت ها جلوتر و متمدن تر بودند. به بیان دیگر، پیامبر در میان مستعدترین جامعه برای دریافت عالیترین تعلیمات الهی ظهور کردند…
اگر مردم اینقدر مستعد بودند، چرا پیامبر نتوانست مردمی تربیت کند که لااقل حرمت خون فرزندش را پاس بدارند؟ چرا توده مردم با امام حسین (ع) دشمن شدند؟ … ریشه ها و عمق سیاسی و استراتژیک قیام عاشورا چه بود؟

Best casino live online reviews.