(رادیو قرآن سحرهای رمضان ۲۳ گفتار)
این گفتارها، برنامه های ضبط شده (بین ۵ تا ۱۰ دقیقه) بوده است که در سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو قرآن پخش می شده است.
آیا غیر از این است که هر محبی خلوت با حبیب خودش را دوست دارد؟ آیا رسیده ایم؟ … « نیاز به خلوت کردن با خدا » اساساً ما تا کنون به این احسا س اینقدر این احساس نیاز به خلوت بالا می رود که سرایت پیدا می کند به زمان …
سحرخیزی چه فوایدی دارد؟ یکی از فو اید سحر خیزی، تمرین استقلال است … راه های سحرخیزی چیست؟ چگونه به سحرخیزی خودمان استمرار ببخشیم؟…
گفتار ۱: اهمیت دعا و احساس نیاز در ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

گفتار ۲: سحر هنگامۀ مناجات

دریافت صوت جلسه


گفتار ۳: انگیزه های مناجات در سحر

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۴: عظمت و شیرینی روزه ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

گفتار ۵: رعایت آداب ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۶: درک شیرینی وجوب روزه ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

گفتار ۷: درک تنهایی انسان در نیمه شب

دریافت صوت جلسه

گفتار ۸: نیت بیدار شدن در سحر، اولین گام در سحرخیزی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۹: گفتگو با خدا، بهترین راه گشودن ابواب مناجات

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۰ : یک گام عملی برای سحرخیزی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۱ : سحر لحظات شادی مؤمن

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۲ : نگاهی به راههای حفظ شیرینی عبادت

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۳ : برخی فواید سحرخیزی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۴ : فراهم کردن زمینه های درک شب قدر

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۵ : برخی فواید سحرخیزی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۶ : گفتگو با خدا و امیرالمؤمنین(ع) در شب قدر

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۷ : بهره گیری از شب قدر

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۸ : گفتگو با خدا و امام زمان (عج) در لحظات آخر شب قدر

دریافت صوت جلسه

گفتار ۱۹ : سحرخیزی مهمترین عامل شادمانی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۲۰ : نگاهی به راههای ایجاد انگیزه دائمی برای سحرخیزی

دریافت صوت جلسه

گفتار ۲۱ : سحرخیزی به یاد مهدی فاطمه(س)

دریافت صوت جلسه

گفتار ۲۲ : بی تفاوتی نسبت به تشوی قهای خداوند درباره نماز شب

دریافت صوت جلسه

گفتار ۲۳ : بهره گیری از لحظات آخر ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.