(رادیو قرآن سحرهای رمضان ۳۰ گفتار)
این گفتارها، برنامه های ضبط شده (بین ۵ تا ۱۰ دقیقه) بوده است که در سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو قرآن پخش می شده است.
معرفی بحث
«انگار آدم به یک امید بیشتری ربناهای قرآن را می تواند در خانه خدا عر ضه بدارد. هم قرآن خواندن است هم دعا …»
در ضمنِ مروری بر ربناهای قرآنی، برخی از آداب دعا، ارتباط قرآن و مناجات، مناجات با قرآن و … مورد اشاره قرار
گرفته است.

گفتار ۱: ورود به ماه رمضان و بهره گیری از آن

دریافت صوت جلسه


گفتار ۲: همراهی خدا با بندگان

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۳: بهره برداری از ماه رمضان

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۴: تأمل در ربناهای قرآن

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۵: توضیح آیۀ «قل رب ادخلنی مدخل صدق و… »

دریافت صوت جلسه

گفتار ۶: کمک خواستن از خدا در تمامی امور

دریافت صوت جلسه

گفتار ۷: ذکر خوبیها در خان هی خدا برای ایجاد امید

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۸: استفاده از تنوع موجود در ادعیه برای ارتباط بهتر با خدا

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۹: گفتگوی با خدا برای شکایت از عوامل و اسباب بدبختی انسان

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۰ : دعا برای موفقیت در عمل

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۱ : تفکر در خلقت

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۲ : اهمیت ترس از عذاب الهی

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۳ : طلب مغفرت

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۴ : راه رسیدن به جایگاه طلب وعده های الهی

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۵ : تأثیر دعای والدین در سعادت انسان

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۶ : طلب مغفرت از درگاه الهی

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۷ : دو دعای مداوم متقین

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۸ : دعای غیرمستجاب منافقین برای تأخیر مرگ

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۱۹ : دعای همسر فرعون هنگام شهادت

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۰ : درک ضررهای گناه

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۱ : دعای متقین در حق خانواده و طلب مقام امامت (جدید)

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۲ : دعا برای رهایی از آتش جهنم

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۳ : یکی از مناجاتهای اهل جهنم

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۴ : دعای ملائکه برای مومنین (همراهی ملائکه با مؤمنین در هنگام عبادت)

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۵ : لزوم بیشتر بودن دعاهای اخروی

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۶ : دعا برای قبولی عبادات بعد از هر عبادت

دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۷ : دعای برای ثبات قدم در راه دین
دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۸ : دعا برای نجات مظلومان (اهمیت علاقه مندی به سرنوشت مظلومان و مؤمنان)
دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۲۹ : شیرینی شنیدن پاسخ قبولی اعمال
دریافت صوت جلسه

 

گفتار ۳۰ : نقش توکل در زندگی

دریافت صوت جلسه

 

گفتار سی و یک

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.