(هیئت نور محرم ۸۳ ۱۱ جلسه)

معرفی بحث
ایرانی ها در طول تاریخ نشان داده اند که باهوش ترین و با احساس ترین قوم هستند،… و به همین دلیل، بیش از همه به مکارم اخلاق (قله های اخلاق ) نیاز دارند… فقط مکارم اخلاق است که می تواند این روحیه بلند نظری و افراط گری ایرانیان را کنترل کند … بسیاری از مشکلات جامعه ما تنها با مکارم اخلاق است که حل می شود… و ایثار اوج مکارم اخلاق است … خدا آخرین امت را به واسطۀ ایثار بر امتهای پیشین برتری داده…
اساس ایثار ، ریشه در احساس عدم مالکیت دارد … میل به مالکیت یک میل اعتباری و دروغین است . میل اصلی ما میل به مالک است، که این میل منحرف شده … هر کسی رسید به عشقِ به مالک، هوس مالکیت از سرش می افتد، آن وقت یک ذره هم دلش نمی خواهد مالک باشد … ایثار در دوران بحران سخت است، اما ایثار در دوران امنیت سخت تر است … اولین عارضۀ یک جامعه دینی، نفاق است، و تنها راه از بین بردنش، ایثار مؤمنین است نسبت به منافقین…

Best casino live online reviews.