آثار تربیتی عزای امام حسین (ع) محرم ۸۵ – ۴ جلسه
شرکت در مجالس روضه و عزادار بودن برای امام حسین(ع)، به صورت خودبه خودی یک سری اثرات تربیتی دارد ( در این جلسات ۴ اثر معرفی شده است
اولین اثر تربیتی کربلا، اصلاح خانواده است… جامعه ای که برای یک خانواده بسوزد، خانواده دار می شود… هر کسی از روضه می آید با خانواده اش مهربان تر می شود، چون روضه ها اکثر خانوادگی هستند… روضه علی اکبر(ع) داستان عشق امام حسین به فرزندش است، پسرها با این روضه به پدر مودب تر می شوند و پدرها به جوانشان مهربان تر …
اما تاثیرپذیری از روضه یک شرط هم دارد …

Best casino live online reviews.