جلسه ۴

نشاط فراوان، راه غلبه بر مشکلات

 • بیان مشکلات طبیعی دنیا در آغاز نامه
 • لزوم داشتن شادی و نشاط فراوان در برابر مشکلات

عبد دنیا و تاجر فریب شدن (مشکلات دینی)

 • مسیر دین داری بدون مشکل نیست
 • فرضیه های پیدایش مشکل در دی نداری
 • لزوم اکتسابی بودن خوبی ها

انسان ها چگونه بد و بی دین می شوند؟

 • همه خصلت ها و دارایی های بشر خوب است
 • ترکیب نادرست گرایش های فطری و طبیعی، پیدایش بد ی های وحشتناک
 • طبیعی بودن بد شدن، بدون برنامه و تلاش
 • نقش صفات ارثی و منطق های در شخصیت انسان

به مناسبت اربعین حسینی

 • آیا روضه و زیارت صرفاً اجتماعی و سمبولیک است؟
 • عاطفه شدید اهل بیت(ع) به انسان ها
 • زیارت جابر در اربعین

دریافت فایل pdf خلاصه جلسه
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.