جلسه ۱

جوان، مخاطب نامه ۳۱
نامه ۳۱ ، مهربا نترین نامه به جوان

  • لزوم ایجاد رابطه عاطفی با نامه ۳۱
  • آمادگی قلب جوان
  • حضرت علی، دین شناس و جوان شناس
  • مهربانی و توجه خالصانه حضرت علی به جوان

فایده های نامه ۳۱ برای مربیان و جوانان

  • درس آموزی نامه ۳۱ برای مربیان
  • فواید آگاهی جوانان از ویژگی های مربیان و تربیت

معرفی نویسنده نامه

  • صفات و ویژگی های نویسنده (گذری بر دوران پیری)
  • ارتباط بین ویژگی های یاد شده

دریافت فایل pdf خلاصه جلسه
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.