جلسه ۸

قاعده مندی زندگی

  • انعکاس قواعد زندگی در بیان اوصاف پیری و جوانی
  • درک بهنگام قواعد زندگی، شرط موفقیت

مشکلات زندگی، واقعیت حتمی

  • حکمت مشکلات
  • اقسام مشکلات و راه برخورد با هر یک

فایل pdf سرفصل مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.