جلسه ۱۵

امر به معروف، راهی برای خودسازی
شیوه برخورد با نامه ۳۱
جوانی و آرمان طلبی

  • آرمان، لازمه جوانی
  • غلو، خطر بزرگ آرمان
  • سعۀ صدر، نتیجه آرمان بزرگ
  • جوان بی آرمان، جوان مطلوب غرب
  • محدود نشدن، لازمۀ آرمان

نکاتی درباره سه دستور اجتماعی مهم

  • اهمیت دوری از فاعل منکر
  • جهاد به اندازه حق خدا
  • سرزنش جو، سد راه خدا

فایل pdf خلاصه مطالب جلسه

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.