جلسه ۱۰

اعتبار دوباره دین در زمانه ما
زهد، تکرار بی ملال
بدی ها را با « زهد » بمیران
معنا و مراتب زهد

  • معنای زهد در دل و عمل
  • مراتب زهد: از ورع تا رضاء

زهد خطرناک
ریشه های زهد
رفع یک نگرانی: زهد از دنیا چیزی کم نمی کند
حقیقت زهد
فواید زهد
راه های کسب زهد

فایل pdf سرفصل مطلب

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.