مظلوم مقتدر جلسه سوم

  • علت مظلومیت حضرت، فراتر از اقتدار اجتماعی ایشان است.
  • عمق حبّ و بغض ها نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در چه بود؟

دریافت جلسه سوم دوره ی مظلوم مقتدر

Best casino live online reviews.