• آداب عمل (مرور بحث های گذشته)
 • مهربانی یکی از فوائد کار سخت
  • فوائد مهربانی کردن به دیگران
  • بحث فرعی: هرکس باید به خودش بپردازد.
 • دومین فایده عمل سخت: لذت بردن بیشتر از زندگی
  • حجاب، برای لذت بردن بیشتر از زندگی است.
  • ادامه بحث تاثیر عمل سخت در لذت بردن از زندگی
  • بحث فرعی: آثار اخروی تحمل سختی های دنیا
 • سومین فایده عمل سخت: واقع بین شدن
  • مثالی برای نشان دادن تاثیر واقع بینی در نگرش به زندگی
  • لزوم تحمل سختی های زندگی و برکات آن
 • روضه اباعبدالله

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.