نگاهی تحلیلی به سؤال های مرتبط با این بحث

 • چرا پیامبران از ملائکه نباشند؟
 • چرا معمولاً انتخاب مردم با انتصاب خدا متفاوت است؟
 • چگونه ولایت را بشناسیم و آن را در وجودمان بیابیم؟
 • ارتباط ولایت خدا با ولایت فقیه
 • نشانه های ولایت خدا و ولایت طاغوت چیست؟
 • با وجود اطاعت از خدا چه نیازی به اطاعت از معصومین است؟
 • انسان فطرتاً ولایت پذیر است یا ولایت گریز؟
 • مفهوم طاغوت چیست؟

روش قرآنی برخورد با موضوع ولایت
فایده و دلیل اولویت داشتن نگاه انسان شناسانه و روان شناسانه به موضوع
ولایت
ابعاد روانی مخالفت با پیامبر اسلام در سوره نساء

 • یکی بودن ولایت اولی الامر و پیامبر
 • ضرورت مراجعه به پیامبر در اختلافات
 • رابطۀ بی ایمانی و میل به طاغوت
 • ایجاد مانع بین مؤمنین و ولایت؛ مشکل روانی منافقین
 • دلیل ترس از خدا در جامعۀ ولایی
 • روش قرآنی برخورد با ولایت ستیزان و ولایت گریزان
 • رابطۀ مهم ترین قسم قرآن و ولایت گریزی
 • رفاقت با خوبان؛ پاداش ولایت پذیران

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.