جلسه ۴
نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت
مقدمه « ولایت؛ اولین و مهم ترین موضوعی که باید به آن بپردازیم »
نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت

  • جلوه های مختلف ولایت گریزی در قرآن
  • از تفاوت های طبیعی انسان ها تا تسخیر یکدیگر
  • اجتناب ناپذیر بودن پذیرش ولایت در جامعه
  • لزوم پذیرش نظام تسخیری و برخورد عاقلانه با آن
  • ریشۀ ولایت گریزی؛ عدم پذیرش نظام تسخیری

نقش ولایت در نظام تسخیری« تنظیم روابط قدرت و شکوفایی استعدادها»
آیین نامۀ استفاده از قدرت در جامعۀ ولایی
نقش مردم در غلبۀ ولایت بر طاغوت

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.