جلسه هشتم علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن

ادامۀ بحث مظلومیت ولی
۱. آیۀ الرکسی
۲. سوره مومنون: رئیس بودن پیامبران، مشکل تمام مخالفین پیامبران
۳. سوره نساء: اطاعت از پیامبر و دو قسمتی بودن دین
۴. قسم خدا به خودش

  • وحدت اجتماعی
  • داستان روز عید غدیر

پرسش و پاسخ

  • کسانی که تحت با تبلیغات غرب منحرف می شوند، چقدر مقصر هستند؟
  • آیا در دفاع از حق، از حق جمعی هم باید بگذریم؟
  • آیا تبلیغات در جامعۀ ما در هرزگی نقش دارد؟(نقد برخی فیلم ها(
  • بجای تبلیغات چه جاذبه ای باشد؟

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.