سختی کار برنامه ریزی؛ جمع بین برنامه عبد و تقدیر مولی
تعامل لحظه به لحظه خدا با بنده اش
اهمیت ریزبینی در برنامه ریزی و مدیریت لحظات
تفاوت محاسبه «نفس» با محاسبه «عمل»
قاطی نشدن با دیگران برای پیدا کردن حس مدیریت
اتلاف امکانات، مهمترین علت حسرت در روز قیامت
اهمیت درک صحیح شرایط برای برنام هریزی معنوی
دقت و تدبیر در مدیریت زندگی اجتماعی

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.