هدف امتحان، بزرگ شدن روح و دل آدم برای ملاقات با خداوند متعال
امتحان ها هدفش دل است، اما سر عمل مچ دل را می گیرند
آیا دل، بدون عمل هم مورد امتحان قرار می گیرد؟
امتحانات الهی برای تشخیص درست
تفاوت بنده ضعیف و بنده جاهل
ارزش فهم و تشخیص
عاقل چه کسی است؟
سیاست یعنی تعیین اولویت ها
راه بالا بردن قدرت تشخیص
دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.