دشمنان امام حسین (ع ) چه کسانی بودند؟
۱. یزید
۲. مردم کوفه ( مومنان ضعیف )

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.