۱. بالا بودن سطح پیام رسول اکرم (ص)
حساب شده بودن تاریخ اسلام
شناخت دقیق تر سطح پیام و محدود نبودن به زمانی خاص
۲. تهدید اصل دین در زمان امام حسین(ع)

دریافت صوت جلسه

Best casino live online reviews.